web analytics

Aronija Kao Lek za Diabetis i Kardiovaskularne Bolesti

Crne bobice aronije se uglavnom koriste za proizvodnju prirodnih sokova, dzema I vina, kao I u vidu ukrasne biljke. Moderna farmaceutska istrazivanja predstavljaju sibirsku crnu borovnicu kao biljku koja ima brojna dejstva za pospesivanje zdravlja. Bioloska aktivnost sokova crnoplodne aronije bogate antocijaninom ukljucuju, izmedju ostalog, antioksidantna, antimutagena, kardioprotektna, antidijabetska I antihiperglikemijska dejstva. Isprva su je koristili Indijanci za lecenje prehlada, a biljka je postala poznatija nakon sto je predstavljena u Rusiji I istocnim zemljama Evrope pocetkom 20-og veka. Moderna farmaceutska istrazivanja podrzala su tradicionalnu upotrebu crnoplodne aronije u Rusiji kao leka protiv hipertenzije. Zbog njihovog povoljnog dejstva na zdravlje, ekstrakti crnih bobica aronije mogu da formiraju korisne dodatke u ishrani za ljude sa rizicnim faktorom od kardiovaskularnih bolesti i metabolickog sindroma. Povrh toga, imajuci u vidu njihov visok antimutageni potencijal, redovna upotreba proizvoda od crnoplodne aronije moze imati dugorocne efekte u prevenciji raka. Dve najpopularnije biljke aronije za proizvodnju voca su Viking i Nero.

Antidijabetsko dejstvo

Ustanovljeno je da antidijabetsko dejstvo imaju plod kao i ekstrakti lista crnoplodne aronije, sto je dokazano eksperimentima na zivotinjama. Pored zivotinja, dokazano je da sok crnoplodne aronije ima antidijabetsko dejstvo i kod ljudi sa dijabetesom. Pokazalo se da dnevni unos od 200ml soka crnoplodne aronije bez secera u toku 3 meseca znacajno smanjuje nivo glukoze u krvi naste kod pacijenata koji nisu zavisni od insulina u poredjenju sa kontrolnom grupom. (Obratite paznju da se sok od crnoplodne aronije bez secera moze zasladiti stevijom). Rezultati pokazuju da dopuna ishrane sokom od aronije moze doprineti blagotvornom dejstvu kod dijabeticara.

Kapacitet apsorbovanja radikala kiseonika

Komparativna studija koja je testirala sposobnost apsorbovanja radikala kiseonika pokazala je da ekstrakti acetona iz crnoplodne aronije imaju jace antioksidantno dejstvo nego onaj dobijen iz visokozbunaste borovnice (Vaccinium corymbosum) (preko pet puta), americke brusnice (Vaccinium macrocarpon), (preko osam puta), I evropske brusnice (Vaccinium vitisidaea) (preko cetiri puta). Drugi eksperimenti, zasnovani na sposobnosti isterivanja gasova radikala 2.2-dfifenil-1-pikrilhidrazil, pokazali su da ekstrakti metanola crnoplodne aronije imaju vece antioksidantne sposobnosti od kupina  (Rubus fruticosus), crvenih malina (Rubus idaeus), I jagoda (Fragaria anannassa).

Rezultati eksperimenata pokazali su da se crnoplodna aronija moze koristiti ne samo kao agens za bojenje, vec I kao delotvoran antioksidant, stiteci alfa tokoferol I nezasicene masti u proizvodima za ishranu. Antioksidantna sposobnost crnoplodne aronije dokazana je in vitro, kao I na brojnim in vivo uzorcima, gde je cesto kombinovana sa drugim farmaceutskim dejstvima. Od drugih dejstava, ekstrakti crnoplodne aronije sluze za smanjenje oksidativnog stresa.

Delovanje u borbi protiv raka

Delovanje u borbi protiv raka  ekstrata crne arnojie protiv HT29 ćelijske linije je potvrđeno, jer značajno ( preko 60%) gore pomenute ćelije raka creva na G1=G0 i G2=M fazama tokom 24 časnovnog izlaganja.

Prilikom eksperimenta sa pacovima , uzimanje ekstrata crne aronije doprinelo je značajnoj inhibicijij azoksimetana, prouzrokovala uvećano stvaranje kriptoficina u ćelijama creva, potvrđujući hemijsko preventivni potencijal antocijana koji se nalaze u aroniji.

Antocijanini iz aronije pokazuju anti mutageno dejstovo u laboratorijskim eksperimentima, što se može pripisati njihovoj sposobnosti da usvajaju slobodne radikale, kao i enzime koju su odogovorni za promutagenu aktivaciju.

Kardio zaštitne aktivnosti

Kardio zaštitna sposobnost aronije koja je u potpunosti dokazana, može se pripisati dejstvu ekstrata bogatih anticijaninom koji pomažu u smanjenju lipida, deluju kao anti agregativ i imaju direktna vazoaktivna dejstva. Takođe traba pomenuti da voće arnojie takođe sadrži i zanačajne količine niacina koji takođe ima blagotvorna dejstva  za kardio-vaskularne bolesti jer pomaže u smanjivanju lipida. Suštinski posmatrano navadeni efekti skoa od aronije potiču od prisustva i uticaja antocijanina kao i niacina.

Blagotvorna dejstva crne aronije na koncentraciju lipida u krvi proučavana su kod pacijenata sa povišenim holesterolom kojima je davana aronija ili u obliku ekstrata ili kao sok. Pokazano je da redovno konzumiranje aronije u periodu od 6 nedelja zanačajno smanjuje nivoe TC, LDL-hola i TG u krvi, a povećava  koncsntraciju HDL-hola kod pacijanata sa blažom hiperholesterolemijom bez ikakvoj farmakološkog tretmana. U drugom istraživanju u periodu od 2 meseca ekstrat  Araonija je korišćen kao suplemnt ishrani i rezultat je bio znatno smanjenje nivoa TC, LDL, TG, endotelina-1 kod pacijanata sa metaboličkim sindromom.

Eksperimentima je dokazano da ekstrat crne aronije takođe ynačajno utiče na funkcije trombocita kod ljudi. Stvaranje trombocitnih superoksida je vema povećano kod pacijenata sa kradiovaskularnim faktorom rizika ( hipertenzija, hiperholesterolemija, pušenje, dijabetes); Prilkom eksperimenta nivo super oksida kod kardivaskularnih pacijenata je povečan, dok kod kontrolne grupe nije bilo efekata. Korišćenjem ekstrata aronije u ishrani u periodu od 30 dana prouzrokovala je značajno poboljšanje oksidacionog stanja kod krvih ćelija pacijenata sa hiperholesterolemijom. Crna aronija  rakođe značajno smanjuje oksidativni stres, koji se javlja prilikom povečanog nivoa antitela kod  oksidiranih lipoproteina male gustine, kod pacijenata sa drugom metaboličkim problemima.

Anti-ulcerativno dejstvo

Anti-ulcerativno dejstvo antacijanina crne aronije je pokazano prilikom eksperimenta na pacovima kojima je večtakim putem uz pomoć etanola nanesena gastro hemoragijska oštećena. Kao i u drugim eksperimentima postignuti  efekti pripisuju se antacijaninu  i njegovom dejstvu u smanjenju oksidativnog stresa i prisavajnju slobodnih radikala.

Zaključak

U današenje vreme  crna aronija se uglavnom koristi za proizvodnju soka, džemova i vina  i kao ukrasna biljka. Pored osalih substanci biljka aronije sadrži antacijanine procijandine, koji poseduju veoma jak antioskidativni potencijal. Brojna dejstva kao što su, antioksidativna, antimutagena,  antikancerozna, kardio zaštitna, hepato zaštitna, gastro zaštitna, antidijabetička, anti-inflamatorna, antibakterijska, antivirusna i druga su pokazana u raznim eksperimentima.

*
line
footer
2012 - Aronija - Sva Prava Zadrzana